Zonder de steun van een goede thuisfrontcommissie zou ik mijn werk niet kunnen doen. Ik ben erg blij met al het werk dat zij voor mij doen. De TFC bestaat uit:

Sheila Ruijs: Penningmeester, acties/markten

Janneke Kroes: contacten met kerkelijke gemeente , coördinator gebedskring

Danielle Ringoir: verspreiding nieuwsbrief en contacten kerkelijke gemeente

Jacolien Lensen: Secretaresse

Selma Schirra: ondersteuning verspreiden nieuwsbrief, algemene en praktische zaken